فیلیپ فیشر

فیلیپ فیشر فیلیپ فیشر از نظریه‌پردازان بزرگ سرمایه‌گذاری در بازار است که کتابی با عنوان سهام عادی و سود غیرعادی

بیشتر بخوانید