اشتیاق تقاضا؛ محدودیت عرضه

شماره روزنامه دنیای اقتصاد: ۵۲۹۴  تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹  شماره خبر: ۳۸۰۸۸۹6 ایزابل لیبیزنس اینسایدر بحران جهانی انرژی که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، سبب

بیشتر بخوانید