برکشایر هاتاوای

رویدادهای مهم در زندگی وارن بافت و شرکت برکشایر هاتاوای 1930 30 اوت: فرزند هاوارد و لیلا بافت ، وارن

بیشتر بخوانید