8 کتاب مفید برای سرمایه گذاران بورس

چرا بسیاری از اوقات در بورس، افراد دچار اشتباهات رایج می‌شوند . فقط پس از اینکه دچار یک اشتباه شدند،

بیشتر بخوانید

23 اصل موفقیت وارن بافت

23 اصل موفقیت وارن بافت و هفت اشتباه نابخشودنی در سرمایه گذاری : اشتباه نا بخشودنی شماره 1 در سرمایه

بیشتر بخوانید

وارن بافت و تفسیر صورتهای مالی

شما باید حسابداری را بفهمید و شما باید نکات ظریف و دقیق حسابداری را درک کنید.درست است که حسابداری زبان

بیشتر بخوانید