اشتیاق تقاضا؛ محدودیت عرضه

شماره روزنامه دنیای اقتصاد: ۵۲۹۴  تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹  شماره خبر: ۳۸۰۸۸۹6 ایزابل لیبیزنس اینسایدر بحران جهانی انرژی که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، سبب

بیشتر بخوانید

بحران انرژی؛ جهان در برزخ میان سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های پاک

تهران-ایرنا-مهر 1400:  کاهش سرمایه گذاری در حوزه سوخت های فسیلی از یک سو و مهیا نبودن زمینه های حرکت کامل

بیشتر بخوانید