ورود

ورود به سایت برای کاربران سایت است. به منظور دسترسی به محتوای ویژه بخش تحلیل سهام باید انجام شود. بخش تحلیل سهام شامل تحلیل بنیادی سهام بورس ایران است.

اولویت در بخش تحلیل سهام با صنایع بزرگ و سود ده در بورس ایران است. صنایع محصولات شیمیایی ، فلزات اساسی و کانه های فلزی در اولویت بررسی هستند.

در تحلیل اولیه بنیادی به بررسی صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی و EPS ,DPS سهام شرکت ها در بازه 5 ساله پرداخته می شود.

به تدریج بررسی دقیقتر و با جزییات بیشتر در تحلیل سهام بورس انجام خواهد شد. همانطور که می دانیم صنایع ذکر شده بخش زیادی از ارزش بازار بورس ایران را تشکیل می دهند. بسیاری از شرکت های حاضر در این صنایع بورسی به دلیل صادراتی بودن ارزآوری قابل توجهی دارند و از این لحاط از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

در حال حاضر بخش تحلیل سهام همگانی است و در آینده نزدیک این بخش قابل مشاهده برای کاربران ویژه سایت خواهد بود.

بازدید کنندگان سایت در صورت علاقه به تحلیل های ارائه شده می توانند در سایت ثبت نام/ورود کنند. با عضویت در سایت به محتوای بیشتر و تخصصی تر از بخش تحلیل سهام دسترسی خواهند داشت.

سهام داغ(اشتراک شما-ثبت نام-ورود)
سهام داغ