وارن بافت و تفسیر صورتهای مالی

صورت های مالی
صورت های مالی

شما باید حسابداری را بفهمید و شما باید نکات ظریف و دقیق حسابداری را درک کنید.درست است که حسابداری زبان بازرگانی و زبان ناکاملی است ، اما بدون آموختن مقدماتی از حسابداری – طرز خواندن و تفسیر صورت های مالی – شما واقعا نباید خودتان اقدام به خرید سهام بورس نمایید.

هدف این کتاب تشریح دو مکاشفه وارن است:

1- چگونگی تشخیص یک شرکت استثنایی دارای مزیت ماندگار رقابتی.

2- چگونگی ارزشیابی شرکت دارای مزیت ماندگار رقابتی.

وارن تشخیص داده بود که ابر شرکت های دارای مزیت ماندگار رقابتی در سه مدل اساسی قرار دارند: “فروش محصولات بی نظیر” ، “فروش خدمات بی نظیر” ، “خرید ارزان و فروش مایحتاج عمومی جامعه”.

وارن دریافت که” دوام و ماندگاری مزیت رقابتی” آفریننده همه ثروت است. 122 سال است که کوکا کولا همان محصول را می فروشد و به گمان نزدیک به یقین ، تا 122 سال دیگر هم همان را خواهد فروخت.

این دوام ماندگار محصول ضامن قوام سود است.

از این روست که هرگاه وارن به صورت های مالی یک شرکت می نگرد ، به ثبات و دوام و ماندگاری توجه دارد. آیا همواره خاشیه سود ناخالص بالا بوده. ؟ آیا همواره میزان وام ها کم بوده. ؟ آیا همواره هزینه های تحقیق و توسعه کم بوده.؟ آیا همواره درآمد آرام و روانی داشته.؟ آیا همواره رشد درآمدش ثبات داشته؟.

ظهور و دیدن این “همواره ها” در صورت های مالی است که وارن را به دوام و ماندگاری مزیت رقابتی شرکت معتقد و مطمئن می سازد.

جایی که وارن می رود تا از دوام و قوام مزیت رقابتی شرکت اطمینان حاصل یابد ، همانا صورت های مالی شرکت است.

صورت های مالی : صورت حساب سود و زیان

” شما باید صورت های مالی شرکت های بی شماری را بخوانید.”

وارن بافت

“برخی از مردم ، مجلات تفننی می خوانند ، و من گزارشات مالی سالانه را.”

وارن بافت

حاشیه سود ناخالص شرکت هایی که فعالیت اقتصادی بلند مدت عالی دارند همواره بالاتر از حاشیه سود ناخالص شرکت های دیگر است.

هزینه های عمومی ، اداری و فروش:

وارن آموخته است که از طوق لعنت و شر شرکت هایی که هزینه های فروش ، عمومی و اداری آن ها پیوسته بالاست بگریزد و دوری گزیند.

هزینه تحقیق و توسعه:

مزیت رقابتی شرکت هایی که ناچارند مبالغ هنگفتی را صرف تحقیق و توسعه کنند ، ذاتا مخاطره پذیرند زیرا اقتصاد بلند مدت آنها همیشه در معرض تهدید است . یا به عبارتی صد درصد قابل اطمینان نمی باشند.

هزینه استهلاک:

وارن دریافته هزینه استهلاک ، مانند هر هزینه دیگری که سود ناخالص را ببلعد ، هر چه کمتر باشد ، منفعتش بیشتر است.

هزینه بهره:

قاعده وارن در اینجا بسیار ساده است: در هر یک از رشته های تچارت و صنعت ، شرکتی که پایین ترین هزینه بهره به درآمدهای عملیاتی را داشته باشد ، محتمل ترین شرکتی است که از مزیت ماندگار رقابتی بهره مند باشد. در جهان وارن سرمایه گذاری در شرکتی که مزیت ماندگار رقایتی دارد تنها راه ممکن حرکت به سوی ثروتمندی در بلند مدت است.

سود( زیان ) غیر عملیاتی از فروش دارایی ها و سایر موارد

گاه نتیجه این رویدادهای غیر مستمر می توانند به طور موقت حداقل ارزش سهام شرکت را به میزان مهم و قابل توجهی بالا برند. ولی چون این رویداد ها مستمر و مکرر نیست ، به عقیده وارن باید از محاسبه درآمد خالص شرکت حذف شود . زیرا درآمد خالص تعیین می کند که آیا شرکت از مزیت ماندگار رقابتی بهره مند است یا خیر.

سود قبل از کسر مالیات:

عددی که وارن به دقت مورد نظر قرار می دهد.

مالیات بر درآمد:

وارن چگونه میداند چه کسی راست می گوید.

طی سالیان متمادی وارن آموخته که: شرکت هایی که به اداره دارایی و مالیات اطلاعات نادرست می دهند ، سخت می کوشند تا با اطلاعات نادرست ، سهامداران خودشان را هم گمراه کنند. زیبایی شرکت های بهره مند از مزیت ماندگار رقابتی در این است که آنقدر پول می سازند که نیازی ندارند دیگران را گمراه کنند تا سیمای خوبی از خود نشان دهند.

سود خالص : آنچه وارن می جوید

وارن از بررسی هزاران صورت سود و زیان شرکت ها آموخته است که در شرکت های دارای مزیت ماندگار رقابتی ، نسبت سود خالص به کل درآمدها بالاتر از همین نسیت در شرکت های دیگر است.

یکی از استثناهای این قاعده ، بانک ها و موسسه های مالی است. که نسبت سود خالص به کل درآمدشان به طرزی غیر عادی بالا است و این امر معمولا به معنای سهل انگاری مدیریت ریسک است. این ارقام ظاهرا جذاب ، در واقع گویای این واقعیت است که برای کسب درآمد آسان ، پذیرای مخاطره بالاترند. این ریسک پذیری بالا در بازی قرض دادن پول ، روش رایج پول سازی سریع است . که در بلند مدت با فاجعه مالی پایان می پذیرد و دعوت ازز فاجعه مالی ، راه درستی برای کسب ثروت نیست.

سود هر سهم:

روشی که وارن برندگان را از بازندگان تمییز می دهد.

پیوستگی سود دهی یک شرکت طی 10 سال نشانه این است که شرکت به فروش یک یا چند محصول اشتغال دارد که نیازی به تغییر محصول و خط تولید نداشته است. فزایندگی سود هر سهم در ده سال نشانه ان است که وضعیت اقتصادی شرکت آن قدر محکم است که به آن اجازه می دهد با تبلیغات و توسعه ، سهم خود را از بازار افزایش دهد .یا با استفاده از روش های مهندسی سهام ، مانند باز خرید سهام ، سود هر سهم را بالاتر برد.

صورت های مالی: ترازنامه

” یکی ازچیز های جالبی که در بسیاری از شرکت ها و بسیاری از افراد خواهید دید. – ولی مردم به اندازه کافی به آن فکر نمی کنند- این است که ضربه زندگی قالبا به نقاط ضعف شما وارد میشود. حاصل تجربیات من از شکست بسیاری از مردمان ، شناخت دو نقطه ضعف بزرگ است. :

اعتیاد و اعتبار- اعتباری که به استقراض پول بیانجامد.

“وام مستانید که مرد بدهکار ، روز شرمسار است و شب اندوهناک”

اگر ببینیم شرکت مقدار زیاد نقدینگی و اوراق بهادار قابل فروش دارد و بدهی هایش کم یا نزدیک به هیچ است ، به احتمال قوی سفینه شرکت می تواند طوفان گذرای بلا را پشت سر گذارد.

اگر شرکت حساب نقدینگی تهی و اندوه بدهی انبوه دارد ، محتملا سفینه ای در حال غرق شدن است که هیچ مدیر ، مدبر ، ماهر و مجربی نمی تواند ناخدایش گردد و نجاتش دهد.

دریافتنی های خالص:

اگر در یک شرکت ، نسبت دریافتنی های خالص به کل فروش همشه پایین تر از همین نسبت در سایر شرکت ها باشد ، آن شرکت از نوعی مزیت ماندگار رقابتی بهره مند است که دیگران نیستند.

صورت های مالی : نسبت جاری :

از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری به دست می آید.

نسبت جاری بزرگتر از 1 را خوب و نسبت جاری کمتر از 1 را بد می دانند.

در بسیاری از شرکت های دارای مزیت ماندگار رقابتی ، نسبت جاری پایین تر از 1 است. وجود این شرکت ها موجب یک بی قاعدگی و تضاد می شود. که استفاده از نسبت جاری را برای تشخیص شرکت های دارای مزیت ماندگار رقابتی بی فایده میکند.

دارایی های نامشهود:

در شرکت های برخوردار از مزیت ماندگار رقابتی پدیده ای غیر عادی به وجود می آید. برای نمونه به کوکاکولا توجه کنید: نام برند CocaCola بیش از 100 میلیارد دلار ارزش دارد ولی چون این ارزش در درون شرکت آفریده شده ، در ترازنامه شرکت کوکاکولا منعکس نمی شود.

بدهی های بلند مدت:

نبودن یا کوچک بودن بدهی بالند مدت در ترازنامه شرکت نشان این است. که برای سرمایه گذاری بلندمدت شما کاندیدای خوبی است.

صورت های مالی: حقوق صاحبان سهام

برای ما از آن جهت اهمیت دارد که اجازه می دهد نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم. نرخ باز گشت سرمایه یکی از راه هایی است. که تعیین کنیم آیا شرکت از مزیت ماندگار رقابتی برخوردار است یا خیر؟

سود تقسیم نشده:

در بین همگی ارقامی که به ما کمک می کنند تا مزیت ماندگار شرک را سنجش کنیم . رقم سود تقسیم نشده از همه مهمتر است. از این جهت مهم است که اگر شرکتی به سود تقسیم نشده اش نیفزاید ، ارزش خالص آن بالا نمی رود. و اگر ارزش خالص آن بالا نرود ، بسیار بعید است که در بلند مدت ثروت آفرین باشد.

صورت های مالی: بازدهی سرمایه سهامداران:

بازگشت سرمایه سهامداران= سرمایه/سود خالص

وارن دریافت که در شرکت های برخوردار از مزیت ماندگار رقایتی ، نرخ بازگشت سرمایه سهامداران ، بالاتر از حد متوسط است.

خطر اهرم وام و بلایی که می تواند به سرتان آورد

صورت های مالی: صورت گردش وجوه نقد

فرق بسیار است بین شرکتی که برای روییدن ، سرمایه بسیار می خواهد. و شرکتی که می روید و سرمایه نمی خواهد.

هزینه های سرمایه ای

نداشتن آن یکی از رموز رسیدن به ثروتمندی است.

به عنوان یک قاعده شرکت دارای مزیت ماندگار رقابتی ، نسبت به شرکت فاقد آن مزیت . برای ادامه فعالیتش بخش کوچکتری از سود را صرف هزینه های سرمایه ای میکند.

هزینه های سرمایه ای کنار گذاشتن نقدینگی یا معادل نقدینگی در دارایی هایی است که طبیعتا ماندنی ترند. ( عمر مفیدشان بیشتر از یک سال است) مانند املاک و کارخانجات و تجهیزات. هزینه های سرمایه ای ههمچنین شامل دارایی های نامشهودی مانند خرید اختراعات ثبت شده هم هست. اساسا این دارایی ها در مدت زمانی طولانی تر از یک سال مورد استفاده قرار گرفته و مستهلک می شوند. هزینه های سرمایه ای در صورت جریان وجوه نقد تحت عنوان عملیات سرمایه ای ثبت می شوند.

وارن کشف کرد که هر گاه سوابق تاریخی شرکتی نشان دهد کم تر از 50 % سود خالصش را صرف هزینه های سرمایه ای می کند . محتملا دارای مزیت ماندگار رقابتی است. اگر همواره کمتر از 25% سود صرف هزینه های سرمایه ای شود . به احتمال زیاد یک مزیت ماندگار رقایتی به نفع شرکت در کار است.

و بهره مندی از مزیت ماندگاری که به نفع ما کار می کند . درست همان چیزی است که در پی اش هستیم.

مدیریت وب سایت وارن بافت

10 سال فعالیت در بازار بورس ایران. آشنا به تحلیل بنیادی و علاقمند به نظریات وارن بافت در سرمایه گذاری ارزش محور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *