پلی اکریل ایران

پلی اکریل ایران

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت پلی اکریل ایران تولید کننده انواع الیاف ، نوار و نخ پلی استر است.

در تاریخ تهیه این تحلیل شرکت در بازار پایه نارنجی و در وضعیت “لغو پذیرش شده” قرار دارد.

در ادامه صورت های سود و زبان ، نسبت های مالی و EPS وDPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می شود.

صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت پلی اکریل ایران

صورت های سود و زیان 5 ساله منتهی به 30 آذر 99
صورت های سود و زیان 5 ساله شپلی منتهی به 30 آذر 99

در صورت های سود و زیان 6 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است :

افزایش سرمایه شرکت از 49 به 357 میلیارد تومن.

افزایش درآمد های شرکت از 213 به 976 میلیارد تومن.

در همه سال ها به جز سال 99 شرکت زیان عملیاتی داشته است.( نا مطلوب است)

زیان خالص شرکت بین 105 تا 216 میلیارد تومن متغیر بوده است.(نامطلوب است)

نسبت های مالی 5 ساله شرکت

نسبت های مالی 5 ساله شپلی منتهی به 30 آذر 99.
نسبت های مالی 5 ساله شپلی منتهی به 30 آذر 99.

در جدول نسبت های مالی شرکت موارد زیر قابل توجه است:

حاشیه سو خالص ، بازده دارایی و سرمایه هموارن منفی بوده است که نامطلوب ارزیابی می شود.

کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از 113 به 14% که نامطلوب است.

نسبت های نقدینگی جاری و آنی همواره بسیار کوچکتر از 1 بوده که نامطلوب ارزیابی می شود.

سرمایه در گردش شرکت همواره منفی و از -388 به -1063 کاهش داشته که نامطلوب است.

دوره موجودی مواد و کالا و دوره وصول مطالبات نزولی بوده که مثبت ارزیابی می شود.

نسبت بدهی به ارزش ویژه و نسبت مالکانه همواره منفی بوده که نا مطلوب ارزیابی میشود.

سود و درصد توزیع سود هر سهم پلی اکریل ایران منتهی به 30 آذر 99
سود و درصد توزیع سود هر سهم شپلی منتهی به 30 آذر 99

شرکت در تمام سال ها به دلیل زیان ساختن تقسیم سودی نداشته است که نامطلوب ارزیابی می شود.

مدیریت وب سایت وارن بافت

10 سال فعالیت در بازار بورس ایران. آشنا به تحلیل بنیادی و علاقمند به نظریات وارن بافت در سرمایه گذاری ارزش محور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *