ملی صنایع مس ایران

ملی صنایع مس ایران

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

محصول اصلی شرکت ملی صنایع مس ایران کاتد مس است. این محصول نزدیک به 90% ارزش ریالی فروش محصولات را تشکیل می دهد.

در ادامه جداول مربوط به صورت های سود و زیان و نسبت های مالی 5 ساله شرکت ارائه می شود.

همچنین در ادامه جدول EPS و DPS هر سهم در یازه 5 ساله آمده است.

صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت ملی صنایع مس ایران

صورت های سود و زیان فملی 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99
صورت های سود و زیان ملی صنایع مس 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت از 4340 به 20000 میلیارد تومن افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 3654 به 42222 میلیارد تومان افزایش داشته است.(یعنی 11.5 برابر)

سود خالص شرکت از 470 به 26045 میلیارد تومن افزایش داشته است.(55 برابر)

حاشه سود خالص شرکت از 14% به 63% با روندی صعودی افزایش داشته است.

نسبت های مالی 5 ساله شرکت ملی صنایع مس

نسبت های مالی فملی 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99
نسبت های مالی فملی 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت ملی صنایع مس ایران موارد زیر قابل توجه است:

بازدهی سرمایه از 34 به 130% افزایش داشته است.

بازده حقوق صاحبان سهام از 21 به 55% افزایش داشته است.

نسبت های نقدینگی جاری و آنی با روند صعودی همراه بوده و همواره بزرگتر از 1 بوده که حاکی از وضعیت مطلوب نقدینگی شرکت است.

سرمایه در گردش خالص شرکت از 1758 به 22156 میلیارد تومن افزایش داشته است. یعنی افزایش بیش از 12 برابری که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا نوسانی و دوره وصول مطالبات افزایش بوده که مثبت ارزیابی نمی شود.

نسبت مالکانه شرکت افزایشی و هزینه های مالی شرکت کاهشی بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

سود هر سهم EPS وDPS شرکت در بازه 5 ساله

سود و تقسیم سود هر سهم فملی 5ساله منتهی به 29 اسفند 99
سود و تقسیم سود هر سهم فملی 5ساله منتهی به 29 اسفند 99

درصد توزیع سود هر سهم شرکت بین 21 تا 185 درصد در سال های مختلف متغیر بوده است.

مدیریت وب سایت وارن بافت

10 سال فعالیت در بازار بورس ایران. آشنا به تحلیل بنیادی و علاقمند به نظریات وارن بافت در سرمایه گذاری ارزش محور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *