فولاد کاوه

فولاد کاوه

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تولید کننده شمش بیلت می باشد.

در دامه جداول مربوط به صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت فولاد کاوه

صورت های سود و زیان 5 ساله فولاد کاوه منتهی به 29 اسفند 99
صورت های سود و زیان 5 ساله فولاد کاوه منتهی به 29 اسفند 99

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت از 600 به 1500 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 578 به 13317 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( بیش از 23 برابر)

سود خالص شرکت از 25.9 به 3442 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( 132 برابر که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.)

حاشیه سود خالص شرکت از 5.7% به 28.6% افزایش داشته است که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های مالی 5 ساله شرکت فولاد کاوه

نسبت های مالی 5 ساله فولاد کاوه منتهی به 29 اسفند 99
نسبت های مالی 5 ساله فولاد کاوه منتهی به 29 اسفند 99

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

بازده دارایی ها ، بازده سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت همگی افزایش داشته و روند صعودی داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های نقدینگی: نسبت جاری و آنی به جز سال 99 کوچکتر از 1 بوده که نامطلوب ارزیابی می شود.

سرمایه در گردش شرکت از منفی در سال 99 به 1736 میلیارد تومان رسیده است که مثبت ارزیابی میشود.

دوره موجودی مواد و کالا و دوره وصول مطالبات کاهش داشته و روند کاهشی داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت بدهی کاهشی بوده اما نسبت بدهی به ارزش ویژه بزرگتر از 1 است که منفی ارزیابی مشود.

نسبت مالکانه افزایش و هزینه های مالی کاهش داشته که مثبت ارزیابی می شود.

سود کاوه در بازه 5 سال

سود و تقسیم سود هر سهم فولاد کاوه 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99
سود و تقسیم سود هر سهم کاوه 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99

مقدار EPS از 1.3 به 229.5 تومان و DPS از 2 ریال به 140 تومان افزایش داشته و DPS% بین 15% تا 104% متغیر است.

مدیریت وب سایت وارن بافت

10 سال فعالیت در بازار بورس ایران. آشنا به تحلیل بنیادی و علاقمند به نظریات وارن بافت در سرمایه گذاری ارزش محور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *