فرآوری مواد معدنی

فرآوری مواد معدنی

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت فرآوری مواد معدنی تولید کننده شمش روی است.

در ادامه صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت فرآوری مواد معدنی

صورت های سود و زیان 5 ساله فرآوری مواد معدنی 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99
صورت های سود و زیان 5 ساله فرآور منتهی به 29 اسفند 99

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قاب توجه است :

سرمایه شرکت در طی 5 سال از 12 به 66 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 42 به 190 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( 4.5 برابر)

سود خالص شرکت از زیان به 69.3 میلیارد تومان افزایش داشته است.

حاشیه سود خالص شرکت از زیان به 45% افزایش داشته است که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های مالی 5 ساله فرآوری مواد معدنی

نسبت های مالی 5 ساله فرآوری مواد معدنی منتهی به 29 اسفند 99
نسبت های مالی 5 ساله فرآور منتهی به 29 اسفند 99

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

بازدهی داراییها ، سرمایه و حقوق صاحبان سهام شرکت صعودی نیست که نامطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های نقدینگی: نسبت جاری همواره بزرگتر از 1 بوده که مثبت ارزیابی می شود. نسبت آنی نزولی بوده که منفی ارزیابی می شود و حاکی از وضعیت نامطلوب نقدینگی شرکت است.

دوره موجودی مواد و کالا افزایش زیادی داشته که نامطلوب ارزیابی می شود. دوره وصول مطالبات شرکت کاهش داشته که مثبت ارزیابی می شود.

نسبت بدهی و بدهی به ارزش ویژه شرکت افزایش داشته که نامطلوب ارزیابی می شود. نسبت مالکانه شرکت کاهش داشته که نامطلوب ارزیابی می شود. هزینه های مالی شرکت صفر بوده که مطلوب ارزیابی میشود.

سود EPSو DPS شرکت فرآوری مواد معدنی در بازه 5 ساله

سود و توزیع سود هر سهم فرآوری مواد معدنی منتهی به 29 اسفند 99
سود و توزیع سود هر سهم فرآور منتهی به 29 اسفند 99

مقدار EPS شرکت نوسانی بوده که نامطلوب ارزیابی می شود.

درصد تقسیم سود هر سهم بین 25 تا 64% متغیر بوده است.

مدیریت وب سایت وارن بافت

10 سال فعالیت در بازار بورس ایران. آشنا به تحلیل بنیادی و علاقمند به نظریات وارن بافت در سرمایه گذاری ارزش محور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *