آلومینیوم ایران

آلومینیوم ایران

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت آلومینیوم ایران تولید کننده شمش خالص آلومینیوم ، شمش آلیاژ و شمش بیلت می باشد.

در ادامه جداول صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPS و DPS شرکت ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله آلومینیون ایران

صورت های سود و زیان 5 ساله آلومینیوم ایران منتهی به 29 اسفند 99
صورت های سود و زیان 5 ساله آلومینیوم ایران منتهی به 29 اسفند 99

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است.

سرمایه شرکت از 60.74 به 962.9 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 1128 به 6937 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( بیش از 6 برابر)

سود خالص شرکت از زیان به 1835 میلیارد تومان افزایش داشته است که مطلوب ارزیابی می شود.

حاشیه سود خالص شرکت از منفی به 24% افزایش داشته که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های مالی 5 ساله شرکت آلومینیوم ایران

نسبت های مالی 5 ساله آلومینیوم ایران منتهی به 29 اسفند 99
نسبت های مالی 5 ساله آلومینیوم ایران منتهی به 29 اسفند 99

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است :

بازده دارایی ها و بازده سرمایه شرکت افزایش داشته که مثبت ارزیابی می شود.

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت افزایش داشته و در عین حال نوسان داشته است.

نسبت های نقدینگی : نسبت جاری در 3 سال اخیر بزرگتر از 1 بوده که مثبت ارزیابی می شود. نسبت آنی همواره کوچکتر از 1 بوده که منفی ارزیابی می شود و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سرمایه در گردش خالص شرکت از منفی به 2055 میلیارد تومان افزایش داشته که مثبت ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا و دوره وصول مطالبات نوسانی و تقریبا ثابت بوده است.

نسبت بدهی کاهشی و نسبت مالکانه افزایشی و هزینه های مالی کاهشی بوده که همگی موارد مثبت ارزیابی می شود.

سود EPS و DPS شرکت آلومینیوم ایران

سود و تقسیم سود هر سهم آلومینیوم ایران 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99
سود و تقسیم سود هر سهم آلومینیوم ایران 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99

مقدار EPS از 13 به 163 تومان افزایش داشته است. تقسیم سود هر سهم از 10 به 65 تومان رسیده است.

درصد توزیع سود هر سهم بین 10 تا 49% متغیر بوده است.

مدیریت وب سایت وارن بافت

10 سال فعالیت در بازار بورس ایران. آشنا به تحلیل بنیادی و علاقمند به نظریات وارن بافت در سرمایه گذاری ارزش محور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *